Read More
הבלוג

השמנת יתר בטורקיה: הבנה המגיפה ונקיטת פעולה

השמנת יתר הפכה להיות הקשה בעיה בריאותית בטורקיה, משפיעה על חלק משמעותי של האוכלוסייה. במאמר זה, אנחנו לא להתעמק גורמים, השלכות ופתרונות הקשורים להשמנה בטורקיה. על ידי...

Read more