Read More
บล็อกของ

โรคอ้วนในไก่งวง:ความเข้าใจการแพร่ระบาดและเอาการกระทำ

โรคอ้วนกลายมาเป็นคนกดดันสุขภาพของเรื่องสำคัญที่สุดในชั้นไก่งวงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งสำคัญส่วนของเยอะเลย ในข่าวนี้เราจะ delve เข้าไปในสาเหตุ,ลอทางแก้ปัญหานั่นที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในไก่งวงแล้ว โดย...

Read more